Triệu Tuấn Vũ Và Những Thành Tích

Anh Là Một Người Đam Mê Game Bất Tận

Triệu Tuấn Vũ Và Những Thành Tích

Vũ là 1 người học ít và chơi nhiều nhưng các bạn của vũ cho rằng vũ có thành tích học tập khá tốt. Nhưng các bạn đâu có biết rằng vũ chơi free fire 2/24h 1 ngày ên vỹ chẳng có thời gian để học.