Tuấn Anh : chú bé si tình , poy xăng lửa

Tuấn Anh : chú bé si tình , poy xăng lửa
Tuấn anh : chú bé si tình , poy xăng lửa

Là 1 poy si tình , tuấn anh rất thích rắc cơm chó cho anh em bạn bè trong lớp 

ngoài ra chú còn rất thích lẹt bô và đá số

Tuấn anh là 1 boy si tình chính hiệu khi săm hình đôi với người yêu và là 1 poy xăng lửa đầy nhiệt huyết khi thà độ xe chứ quyết ko trả lợ bạn