Tuyển Thành viên free Fire

K cần đổi tên onl nhiều là oke

Tuyển Thành viên free Fire

ᴘs ᴇsᴘᴏʀᴛ xɪɴ ᴛᴜʏểɴ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ :+ ᴄʜăᴍ ᴄʜỉ ᴄàʏ ǫᴜốᴄ ɢắɴ ʙó ʟâᴜ ᴅàɪ+ ᴛôɴ ᴛʀọɴɢ ᴍ.ɴ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜâɴ ᴆᴏàɴ,ʙᴏx ǫᴜâɴ ᴆᴏàɴ+ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ᴆổɪ ᴛêɴ+ ᴛʜỉɴʜ ᴛʜᴏảɴɢ ᴄó ᴄᴜs ᴄó ɢɪảɪ + ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ɢɪàᴜ ɴɢʜèᴏ+ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ʙắɴ ǫᴜá ʜᴀʏ ʀᴀɴʜ ʜᴛ 3 sᴀᴏ ᴛʀở ʟêɴ(ᴄʜỉ ᴄầɴ ᴄʜăᴍ ᴄʜỉ, ᴄầɴ ᴄù)| ʙạɴ ɴàᴏ ᴠàᴏ ᴄứ ɪʙ ᴍìɴʜ ɴʜé ᴘs ᴇsᴘᴏʀᴛ ʟᴜôɴ ᴄʜàᴏ ᴆóɴ ᴄáᴄ ʙạɴ???????? 

Id qđ 3025241718