Ui dồi ôi lại là mình lên phốt đây ae hahaha

Ui dồi ôi lại là mình lên phốt đây ae hahaha

https://www.facebook.com/profile.php?id=100085621520559

Sống pk sống sao cho đời nó nể chứ đừng có sông toang toác cái mồm ra 

Bảo người khác bốc phốt mình này nọ chửi khinh thường nhưng hãy xem lại mình xem mik làm trước hay họ làm trước 

Bài này ẩn xã hội nhưng để công khai tránh trường hợp đặc biệt như có nhà mà không được ở sống pk sống ẩn kẻo ngta dí ????