Út Phượng Fake Vô Duyên Mất Nết Số 1 Thế Giới

Út Phượng Fake Vô Duyên Mất Nết Số 1 Thế Giới
Út Phượng Fake Kh Rõ Tên Tuổi

Ai cũng cho là út phương chui từ đất nẻ chui lên sống ngược lại với đạo đức xã hội con người, Út Phượng fake không rõ tên tuổi học vấn thấp iq thua con cá tra dưới mương nhà gần hầm cá sấu nhà lá sập xệ thường xuyên nói xấu chửi bậy đi ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Một số thông tin lại cho rằng tội nghiệp út phượng vì cô tự cho là có ba mẹ đàng hoàng nhưng lại không được hưởng sự giáo dục đầy đủ của gia đình, thậm chí có người còn ví cô như loài vượn khỉ trong rừng vì những lần hung hăng mất tính người của cô