Vermin C2 Là Gì? Vì Sao Được Thành Lập Nó

vermin darknet, vermin ddos

Vermin C2 Là Gì? Vì Sao Được Thành Lập Nó

Vermin DarkNet Là 1 Tổ Chức Attacker Và Developer Các Website Không Được Gọi Bằng Hacker Vì Tổ Chức Này Chỉ Tấn Công Các WebSite Lừa Đảo Và Bảo Vệ Người Dùng!

Hiện Nay Chỉ Có 2 Người Đứng Đầu Trong Vermin DarkNet Là Vodka Nguyen & Kyle Tran