Verrou Thaiiw cô bé nghèo khổ

Verrou Thaiiw cô bé nghèo khổ
Verrou Thaiiw nghèo khổ.

Verrou Thaiiw cô bé nghèo khổ đã quen sống với những khó khăn quen sống với những người kì thị mình là bê đê kh nhà kh cửa