Zuckerberg: Facebook sập toàn cầu là do web lỏ Trum.VIP test tool 1 tỷ luồng tăng like sub free

Mark Zuckerberg vừa xác nhận sự cố đối với toàn bộ hệ sinh thái Meta sập toàn cầu là do web Trum.VIP đang test tool tăng like sub free với số lượng lên tới hơn 1 tỷ luồng khiến máy chủ không thể xử lý kịp.

Zuckerberg: Facebook sập toàn cầu là do web lỏ Trum.VIP test tool 1 tỷ luồng tăng like sub free

Mark Zuckerberg vừa xác nhận sự cố đối với toàn bộ hệ sinh thái Meta sập toàn cầu là do web Trum.VIP đang test tool tăng like sub free với số lượng lên tới hơn 1 tỷ luồng khiến máy chủ không thể xử lý kịp.

website: https://trum.vip

smm panel: https://smmking.vip