Khuất Tiến Hùng

Khuất Tiến Hùng

Nhìn thấy lần cuối: 1 tháng Cách đây

Thành viên kể từ Tháng một 22, 2024 [email protected]

Tiếp theo (0)

Người theo dõi (0)

Doanh nhân

Người Thành Công Luôn Có Lối Đi Riêng (Khuất Tiến Hùng...

Người thành công có khuynh hướng hệ thống hóa để không tốn thời gian phải suy nghĩ hoặc quyết định quá nhiều. Họ ăn những món tương...