Đội CHICA LÀ ĐỘI NÀO SAO LẠI ĐƯợC NHIỀU ĐÀNG ANH HACK VÀ NHIỀU ĐÀNG EM ĐẾN VẬY?

Đội CHICA LÀ ĐỘI NÀO SAO LẠI ĐƯợC NHIỀU ĐÀNG ANH HACK VÀ NHIỀU ĐÀNG EM ĐẾN VẬY?

Để ns về Madout2 thì k ai bt đó là tựa game hay vs nhiều phiêu lu và có thể chơi online nhưng từ năm 2020 khi các người chơi đã quá chán khi phải chơi với nhưng người bth họ liền lập băng để đc cho là đứng đầu madout2 cứ thể cho đến 2023 tựa game dần dần chở nên không vui nhưng vẫn có số người chơi hùng hậu.có rất nhiều băng đảng đấu đá lẫn nhau để dành đc quyền lợi nhưng k kể đến chica đội có số thành viên rất đông và chủ box là Đông anh rất giỏi lảnh đạo đưa chica từ thắng này sang thắng khác có thể không lâu băng này sẽ đc cho là trùm của madout2 nhưng k thể ns trc đc,chica khi đánh đá rất khoan cố.khi có  một ng bị các băng khác đánh Đông liền kêu box ra để sử lý lần nào cũng thành công nên ông đã nói trong madout2 t k đối thủ là vậy.tôi chung CHICA và ae trong box và game vui vẻ,xây dựng một nền văn minh cho sever madout2 Việt.