Nhãn: #gái cuti 2k9

Công nghệ

Đoàn Lại Minh Trang - Hot Girl 2009 bị coi nhầm thành 2004

Với biệt danh Trang Dior , Minh Trang luôn được coi là một hot girl trong lớp 8A8 .Nick Facebook của cô https://www.facebook.com/profile.php?id=100070255067267...